AIDS

Co je HIV a AIDS?

HIV je virus lidského imunodeficitu. Pomalu ničí obranný – imunitní systém člověka, který je životně důležitým obranným systémem proti nemocem. Viru to může trvat i několik let, než zničí imunitní systém natolik, že člověk onemocní. Do té doby se člověk může cítit zcela zdráv a ani nemusí vědět, že je virem nakažen. Nepozná to na něm ani jeho okolí.

K projevům onemocnění AIDS dojde až při takovém porušení imunitního systému, kdy nemocný jedinec se není schopen bránit proti mikroorganizmům, které se vyskytují zcela běžně a pro zdravého člověka jsou neškodné. Avšak u člověka, jehož imunitní systém je v důsledku infekce virem HIV velmi poškozen, mohou vyvolat závažné onemocnění, které se označuje AIDS.

Pokud víme, u naprosté většiny lidí nakažených virem HIV nakonec dojde k rozvoji AIDS. Doba, za jakou k rozvoji AIDS dojde, se případ od případu liší.


Jak se virus HIV přenáší z jedné osoby na druhou?

Virus HIV je v dostatečné koncentraci umožňující přenos nákazy pouze v krvi, spermatu, poševním sekretu a v mateřském mléce.

Cesty přenosu nákazy jsou tedy čtyři:

 • nechráněný pohlavní styk a to homosexuální i heterosexuální
 • společné používání nesterilních jehel a stříkaček u narkomanů
 • transfuze krve v zemích, kde krevní konzervy nejsou testovány na virus HIV
 • z matky na dítě během těhotenství, při porodu a při kojení

Jak se virus HIV nepřenáší?

 • dotykem, podáním ruky, obejmutím, společenským polibkem nebo kontaktem se slzami
 • na plovárnách nebo na toaletách, ručníky
 • prostřednictvím jídla, jídelních příborů a nádobí
 • kašlem a kýcháním
 • zvířaty nebo hmyzem

Při každodenním kontaktu, ať už pracovním nebo společenském, neexistuje žádné riziko přenosu viru HIV.


HIV, AIDS a pohlavní styk

Riziko stoupá s rostoucím počtem partnerů, protože se zvyšuje pravděpodobnost, že se setkáte s někým, kdo je infikován virem HIV.

Některé sexuální praktiky s sebou nesou vyšší riziko přenosu infekce.

K nim patří:

 • nechráněný anální styk
 • nechráněný vaginální styk

Bezpečnější pohlavní styk je jakýkoli styk, při kterém sperma, poševní sekret nebo krev neproniknou na sliznici nebo pokožku partnera.

Bezpečnější pohlavní styk je:

 • s použitím kondomů
 • negenitální pohlavní styk, např. masáže, necking, petting

Nezapomeňte !!

 • kondomy nikdy nepoužívejte opakovaně
 • zkontrolujte datum použitelnosti /expirace/ na obalu
 • dbejte, aby se nepoškodily teplem, světlem nebo vlhkem
 • kondom vyjímejte z obalu opatrně, bez použití ostrých předmětů
 • před nasazením vytlačte z „výčnělku" na jeho horní části veškerý vzduch
 • ke zvlhčení nepoužívejte lubrikanty s olejem, máslo nebo jiné tuky, ale speciální lubrikační prostředky
 • po použití kondom zabalte do papíru a dejte do odpadků. Nikdy jej nevhazujte do WC

Kondomy, pokud se správně používají, mohou omezit riziko infekce HIV a přenos dalších sexuálně přenosných nemocí.


HIV, AIDS a drogy

Virem HIV se můžete velmi snadno nakazit, pokud si půjčujete jehly, stříkačky nebo nádoby na míchání drog s někým, kdo je infikován virem HIV.

Při používání lehkých drog, např. alkoholu nebo hašiše, může být ovlivněn Váš úsudek a schopnost řešit některé situace. To by mohlo zvýšit riziko infekce.

Při aplikaci drog jehlou:

 • vždy používejte vlastní jehly a stříkačky
 • nikdy je nikomu jinému nepůjčujte, i když se dobře znáte, i když se váš kamarád zdá zdráv
 • použité jehly odkládejte do pevné nádoby s uzavíratelným víkem

Nikdy neodhazujte jehly a stříkačky na místa, kde by mohlo dojít k poranění dalších osob!!!

Pokud se náhodně poraníte o použitou injekční jehlu, je třeba bezprostředně vyhledat lékařské ošetření


Virus HIV a propichování kůže

Jakýkoliv nástroj, kterým se propichuje kůže, včetně tetovacích a akupunkturních jehel a příslušenství pro piercing, může obsahovat krev a tedy se jím může přenést virus HIV. Aby se tak nestalo je nutná řádná sterilizace všech používaných nástrojů.


HIV a těhotenství

HIV pozitivní těhotná žena může přenést virus HIV na své dítě a to během těhotenství, porodu nebo při kojení. Riziko přenosu HIV z matky na dítě je asi 15 – 40 %. Pokud těhotná žena i novorozenec po porodu jsou správně léčeni, pak riziko klesá na 8 – 10%.

Proto by si každá žena před plánovaným těhotenstvím měla nechat udělat test na HIV. Je to projev odpovědnosti ke svému budoucímu dítěti.


Testování na HIV

Test na HIV určí, zda jsou či nejsou v krvi přítomny protilátky proti viru HIV a nebo antigeny viru HIV. Test spočívá v odběru krve ze žíly a v laboratorním vyšetření vzorku na přítomnost protilátek a virových antigenů.

Negativní výsledek znamená, že ve vaší krvi nebyly nalezeny protilátky proti viru HIV ani antigeny viru HIV. Negativní výsledek však neznamená, že se v budoucnu nemůžete nakazit virem HIV, anebo že jste se dokonce v době mezi odběrem krve a sdělením výsledku již nenakazili. Negativní výsledek může být také tehdy, je-li test proveden velmi brzy, t.j. do 3 měsíců po nákaze.

Pozitivní výsledek znamená, že ve vaší krvi byly nalezeny protilátky proti viru HIV nebo virové antigeny a je důkazem, že tedy došlo k infekci virem HIV. Osoba HIV pozitivní zůstane již pozitivní po celý zbytek života. HIV pozitivita ještě nemusí znamenat onemocnění AIDS. AIDS může diagnostikovat až příslušný lékař na základě klinického obrazu.

Kdy byste měli navštívit poradnu HIV/AIDS?

Mezi nejčastější důvody, které člověka vedou k návštěvě poradny HIV/AIDS, ev. k žádosti o provedení testu na HIV patří:

 • Trvalé rizikové chování. V rámci poradenství lze alespoň doporučit, jak riziko snížit.
 • Nahodilé rizikové chování. Vhodné je provedení HIV testu za 2-3 měsíce po rizikovém chování. Po tuto dobu je potřeba se chovat bezpečně.
 • Před vytvořením nového partnerského vztahu. Partneři by měli podstoupit vyšetření společně a musí si být jisti, že se alespoň 2 měsíce před testem chovali bezpečně.

Kam můžete jít na HIV test?

Test na HIV Vám může provést Váš ošetřující lékař nebo poradny zdravotních ústavů.


Další adresy a kontakty

Další informace o HIV/AIDS můžete získat v těchto zařízeních:

Národní linka pomoci AIDS „HELP LINE AIDS"

bezplatné volání z kteréhokoliv místa ČR pondělí až pátek 13.00 – 18.00 hod
tel.č. 800 144 444

Bezplatná nonstop linka pomoci AIDS ČSAP

Tel.č. 800 800 980

Informace na webových stránkách Národního programu

www.aids-hiv.cz

Státní zdravotní ústav v Praze, národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS

www.szu.cz

Informace Vám dále poskytne kterákoliv krajská hygienická stanice nebo zdravotní ústav a poradny poboček Zdravotního ústavu se sídlem ve Zlíně, www.zuzlin.cz

Ve Zlínském kraji se můžete obrátit na Krajskou hygienickou stanici ve Zlíně a její územní pracoviště:

pracoviště Zlín: tel.č. 577 006 741
územní pracoviště Kroměříž: tel. č. 573 504 125
územní pracoviště Uherské Hradiště: tel. č. 572 551 380
územní pracoviště Vsetín: tel. č. 571 498 048