Legislativa

Vyhláška č. 306/2012 Sb.  o podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Vyhláška č.473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.275/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č.473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.92/2012 Sb., o požadavcích na minimální věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Metodická opatření v prevenci infekčních onemocnění

Metodický návod – systém epidemiologické bdělosti invazivních pneumokokových  onemocnění

Metodický pokyn -Řešení problematiky infekce HIV, AIDS

Surveillance lymeské borreliózy

Surveillance klíšťové encefalitidy

Metodický návod k systému epidemiologické bdělosti rotavirových infekcí

Metodický návod k zajištění programu surveillance (systém epidemiologické bdělosti) onemocnění břišním tyfem a paratyfem

Standard efektivní klinické péče – invazivní meningokoková onemocnění

Metodický pokyn – prevence virového zánětu jater

Metodická opatření v oblasti hygieny zdravotnických zařízení

Metodické doporučení_poranění ostrými předměty ZZ POUZP

Metodický návod - Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče

Metodické doporučení č.36/2007 k nakládání s odpady ze zdravotnictví – z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení