Legislativa

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 92/2012 Sb.,o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 299/2010 Sb.,o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 275/2010 Sb.,o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 473/2008 Sb.,o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb.,o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů