Dokumenty

Školy a školská zařízení

Sortiment potravin prodávaný ve školách a školských zařízeních

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k způsobu zajištění stravování  v lesní mateřské škole

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k způsobu zajištění stravování  v lesní mateřské škole

Zajištění stravování v lesní mateřské škole

Informace pro mateřské školy

Informace pro základní školy

Informace pro střední školy a odborná učiliště

Informace o PC učebnách

Informace k tělocvičnám

Školní stravování

Školní stravování I.

Pět klíčů k bezpečnému stravování

Oznámení stravovací služby

Kodex hygienických pravidel pro předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování

Rádce školní jídelny 1

Rádce školní jídelny 2

Rádce školní jídelny 3

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách

Část I.

Část II.

Formuláře.doc

Dětská rekreace

Změny v podmínkách účasti dětí a fyzických osob při škole v přírodě a na zotavovací akci

Ohlášení školy v přírodě - 2022 - formát DOC

Ohlášení školy v přírodě - 2022 - formát PDF

Ohlášení zotavovací akce pro děti - 2022 - formát DOC

Ohlášení zotavovací akce pro děti - 2022 - formát PDF

Letní dětská rekreace - rady pro rodiče

Podmínky pro podávání potravin

Informace pro pořadatele akcí pro děti

Minimální rozsah lékárničky

Náplň kurzu první pomoci

Zdravotní způsobilost dítěte

Zdravotní způsobilost dítěte_pdf

Nebezpečí jedovatých a alergenních rostlin

Informace pro MŠ a ZŠ pořádájíci školy v přírodě

 

Venkovní hrací plochy

Venkovní hrací plochy s pískovištěm ve Zlínském kraji

Informace k venkovním hracím plochám

Nebezpečí jedovatých a alergenních rostlin

Veřejnost

Jí naše děti zdravě?

Opatření při výskytu vši dětské

Nebezpečí jedovatých a alergenních rostlin

Dětské skupiny

Informace pro poskytovatele péče o dítě v dětských skupinách