• Nacházíte se zde:
  • Povinné informace
 

Povinné informace

Organizační struktura Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně - platná od 1.1 2021

Informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb.

Hlavní dokumenty

 

prohlášení o zřízení KHS

Nejdůležitější používané právní předpisy

Sazebník úhrad dle zák.č. 106/1999 na rok 2022

Sazebník úhrad dle zák.č. 123/1998 na rok 2022

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018

 

Rozpočet KHS

 

Rozpočet - 2021

Rozpočet - 2020

Rozpočet - 2019

Rozpočet - 2018

 

2. Veřejné zakázky

3. Nabídka nepotřebného majetku KHS ZK

 

4. Informace o provozovaném informačním systému

ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 365/2000 Sb.o informačních systémech veřejné správy

5. Strategie vlády v boji s korupcí

6. Interní protikorupční program KHS ZK

 

lnformace o plnění Akčního plánu boje s korupcí za 2.poloIetí 2021

lnformace o plnění Akčního plánu boje s korupcí za 1.poloIetí 2021

lnformace o plnění Akčního plánu boje s korupcí za 2.poloIetí 2020

lnformace o plnění Akčního plánu boje s korupcí za 1.poloIetí 2020

lnformace o plnění Akčního plánu boje s korupcí za 2.poloIetí 2019

lnformace o plnění Akčního plánu boje s korupcí za 1.poloIetí 2019

Informace o plnění Akčního plánu boje s korupcí za 2.pololetí 2018

Informace o plnění Akčního plánu boje s korupcí za 1.pololetí 2018

 

7. Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu