Důležité aktuality

KHS Zlínského kraje, Odbor hygieny práce
13. 6. 2023

Kampaně Zdravé pracoviště jsou naší stěžejní činností v oblasti zvyšování povědomí. Jedná se o hlavní způsob, jak naším sdělením

Předchozí
Další
hv

Odbor hygieny výživy a PBU

hp

Odbor hygieny práce

hok

Odbor hygieny obecné a komunální

hdm

Odbor hygieny dětí a mladistvých

epi

Odbor protiepidemický

Podpora zdraví

Podpora zdraví a zdravotní politika

usc

Odbor správní

epc

Odbor ekonomicko provozní

Pracujte v Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Prozkoumejte všechny možnosti práce v KHS Zlín. Nabízíme celou řadu benefitů a odměn, které jako náš zaměstnanec můžete čerpat.

Odepisujeme do 2 pracovních dnů

Staňte se naším zaměstnancem

Staňte se dalším spokojeným zaměstnancem KHS Zlín a zjistěte, jaké to je patřit do našeho kolektivu.

work placeholder
Co jsme digitálně zveřejnili
KHS Zlínského kraje, Podpora zdraví a zdravotní politika
1. 12. 2023

Světový den boje proti AIDS – dne 1. prosince Jednou z nejúspěšnějších kampaní, které zvyšují povědomí lidí o nebezpečí přenosu HIV/AIDS a možnosti prevence,

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

Rozvoj infrastruktury Krajské hygienické stanice Zlínského kraje CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017513

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.