Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Krajská hygienická stanice
Zlínského kraje

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně je organizační složka státu, přímo zřízena MZ ČR. Plní funkci správního úřadu a vykonává další specializovanou odbornou činnost v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

budova khs
Chcete zůstat v obraze?

Důležité aktuality

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173
Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS Zlín / ředitelství KNTB a.s. 5.1a CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012145
Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS Zlín / ředitelství KNTB a.s. 5.1b CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012147
Rozvoj infrastruktury Krajské hygienické stanice Zlínského kraje CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017513

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.