Krajská hygienická stanice
Zlínského kraje

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně je organizační složka státu, přímo zřízena MZ ČR. Plní funkci správního úřadu a vykonává další specializovanou odbornou činnost v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

budova khs
Chcete zůstat v obraze?

Důležité aktuality

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173
Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS Zlín / ředitelství KNTB a.s. 5.1a CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012145
Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS Zlín / ředitelství KNTB a.s. 5.1b CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012147
Rozvoj infrastruktury Krajské hygienické stanice Zlínského kraje CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017513

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.