Formulář pro vstup na území České republiky

 

 

Výsledky testu zašlete obratem na covid19@khszlin.cz

 

Poučení:

Pro všechny osoby, které neabsolvují povinnou nařízenou karanténu, platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

 

Jak se chovat v domácí karanténě:

http://www.khszlin.cz//wcd/pages/extranet/aktuality/cov-19/doporuceni-pro-domaci-karantenu.pdf

 

  

Antispam