Významné dny a kampaně pro zdraví

4. 2. - Světový den boje proti rakovině

Světový den boje proti rakovině, jehož iniciátorem byla společnost UICC (Union for International Cancer Control), připadá na den 4. února. Odkaz na postery a překlad tématu 2014 „Odhalte mýty", který připravil SZÚ Praha najdete zde: http://www.szu.cz/4-2-svetovy-den-boje-proti-rakovine-v-roce-2014-na-tema.

Poster SZÚ na téma Výživa jako riziko a jako prevence nádorových onemocnění:

·         http://www.janna.cz/soubory/poster-negativ-web.pdf

·         http://www.janna.cz/soubory/poster-pozitiv-web.pdf

 

6. 3. – Den jódu

Poprvé jej vyhlásil Český výbor pro UNICEF v roce 1999 ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací. Česká republika je, jako vnitrozemský stát, přirozeně více ohrožena nedostatkem jódu než země ležící u moře, v jejichž jídelníčku jsou tradičně zahrnuty mořské ryby, plody a řasy.

Více informací o jódu:

·         http://www.viscojis.cz/onemocneni-vyziva/nemoci-z-nedostatku-ivin/377-nemoci-z-nedostatku-ivin-jod

·         http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/seminare/Sbornik_X_konference_Jod_2013_1.pdf

Druhý či třetí pátek v březnu – Světový den zdravého spánku

Světový den spánku je každoroční událost, která je oslavou spánku a kdy se pořádají akce k důležitým otázkám, které se ho týkají. Pořádá jej Výbor světového dne spánku, který spadá pod Světovou asociaci spánkové medicíny (WASM). Jeho cílem je snížit dopad zdravotních rizik na společnost prostřednictvím lepší prevence a kontroly. Světový den spánku připadá na pátek před březnovou rovnodenností, a proto se datum jeho konání každým rokem mění.

Více informací:

http://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Informace-pro-verejnost/Svetovy-den-spanku-15--3--2013.aspx

21. 3. – Světový den Downova syndromu

Světový den Downova syndromu (Word Down Syndrome Day, WDSD) se poprvé slavil 21. března 2006. Událost, která si dala za cíl připomenout široké veřejnosti souvislosti týkající se trizomie 21 (odtud zvolené datum, 3-21) a dát slovo lidem s DS a všem kolem nich, se každoročně rozrůstá. 19. prosince 2011 navíc vyhlásilo 21. březen Světovým den Downova syndromu i Valné shromáždění OSN. Světový den Downova syndromu přináší každoročně možnost vysvětlovat, co je Downův syndrom, co s sebou přináší, veřejně připomínat a diskutovat témata, která jsou pro nás důležitá, ale rovněž poukazovat na to, jakou pozitivní roli lidé s DS hrají jak pro své nejbližší, tak pro komunity, ve kterých žijí.

Více informací:

·         http://www.downsyndrom.cz/zakladni-informace.html

·         http://www.worlddownsyndromeday.org/

·         http://www.worlddownsyndromeday.org/sites/default/files/WDSD2014GeneralPosterA4Email.pdf

·         http://www.worlddownsyndromeday.org/sites/default/files/WDSD2014HealthPosterA4Email.pdf

·         http://www.worlddownsyndromeday.org/sites/default/files/LOSLogoSocks.jpg

·         http://www.worlddownsyndromeday.org/sites/default/files/LOSGeneralPosterA4Email.pdf

22. 3. - Světový den vody

Nedostatek zdravotně nezávadné vody a hygieny patří mezi největší hrozby současného světa. Cílem Světového dnu vody je připomínat si důležitost a význam vody, upozorňovat na stav vod a vést lidi k její ochraně. První Světový den vody vyhlásilo Valné shromáždění OSN 22. 3. 1993, od této doby se Světový den vody koná každoročně.

Více informací naleznete v následujících odkazech:

·         http://www.unicef.cz/aktualne/53195-22-brezen--svetovy-den-vody

·         http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/ruzne/Svetovy_den_vody_2014.pdf

·         http://www.unwater.org/worldwaterday/campaign-materials/documents-and-information-resources/en/

24. 3. – Světový den boje proti TBC

Světová zdravotnická organizace vyhlašuje dne 24. března každoročně Světový den boje proti tuberkulóze. Tento den v roce 1882 oficiálně informoval Dr. Robert Koch vědeckou společnost o objevu bacilu tuberkulózy.
Cílem Světového dne boje proti TBC je upozornit na přetrvávající celosvětovou závažnost tohoto problému.

Další podrobnosti:

·         http://www.who.cz/24brezna-svetovy-den-tuberkulozy.html

·         http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/tuberkuloza-cr

2. 4. - Světový den zvýšení povědomí o autismu

V roce 2007 přijala Valná hromada Organizace spojených národů prohlášení, dle kterého trvale uznává 2. duben jako Světový den zvýšení povědomí o autismu. Jedná se o výzvu ke zvýšení informovanosti o autismu ve společnosti a k podpoře včasné diagnostiky a podpoře včasné intervence.

Více zde:

·         http://www.autismus.cz/novinky-o-autismu/55.html

·         http://www.un.org/en/events/autismday/

7. 4. - Světový den zdraví

Světový den zdraví se slaví od roku 1950 z rozhodnutí Světové zdravotnické organizace v roce 1949, v den výročí založení Světové zdravotnické organizace v roce 1948. 

Kampaň Světového dne zdraví se v roce 2014 zaměřila na nemoci přenášené biologickými vektory (zejména klíšťaty a komáry). 

Hlavní materiály kampaně naleznete zde:

·         World Health day 2014

·         Vectore ecology and management

·         Vectore-borne diseases

Více naleznete zde:

·         http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/kampan_Predej_informaci/Komplet_krizovky_s_legendou.pdf

·         http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/kampan_Predej_informaci/krizovka_s_legendou_1.pdf

·         http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/kampan_Predej_informaci/krizovky_s_legendou_2.pdf

·         http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/Svetovy_den_zdravi_klistata.pdf

22. 4. - Světový den země

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

Více naleznete zde:

http://www.earthday.org/greencities/

25. 4. - Světový den boje proti malárii

Světový den boje proti malárii byl vyhlášen 25. dubna v roce 2008, kdy zahájila OSN aktivní kroky proti této infekční chorobě.

Více naleznete zde:

·         http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=26452&Cr=malaria&Cr1

·         http://www.who.int/topics/malaria/en/

28. 4. - Světový den ochrany bezpečnosti a zdraví při práci

Více informací:

·         http://www.bozpinfo.cz/

·         http://www.ilo.org/safework/events/meetings/WCMS_235058/lang--en/index.htm

·         http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi

·         http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/plakaty/pracovni_polohy.pdf

·         http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/plakaty/Co_ma_vedet_zam_2009.pdf