• Nacházíte se zde:
  • Kontakt
  • Územní pracoviště Uherské Hradiště
 

Územní pracoviště Uherské Hradiště

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
územnní pracoviště Uherské Hradiště
Františkánská 144
686 01 Uherské Hradiště
 
tel.: 572 430 717
fax: 572 430 720 
e-podatelna : podatelna@khszlin.cz
sekretariát : khs@khszlin.cz
 
IČO: 71009221
Datová schránka: xwsai7r
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
 
Podatelna:
Po, St:  8:00 - 17:00
Út, Čt:  8:00 - 14:00
Pá:       8:00 - 13:00
Vedení
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. 577 006 711 khs@khszlin.cz ředitel - vedoucí služebního úřadu
Andrea Koutná 577 006 711 andrea.koutna@khszlin.cz asistentka ředitele
Mgr. Bc. Vladimír Možíšek, LL.M. 577 006 717 vladimir.mozisek@khszlin.cz ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví - zástupce vedoucí služebního úřadu
Mgr. Václav Kočí 577 006 713 vaclav.koci@khszlin.cz ředitel odboru správního
Ing. Ján Horký  577 006 719  jan.horky@khszlin.cz ředitel ekonomicko provozního odboru
Ing. Pavlína Pencová 577 006 736 pavlina.pencova@khszlin.cz krizový manager
Odbor hygieny výživy a PBU
Eva Machalová 572 430 721 eva.machalova@khszlin.cz vrchní referent, oddělení hygieny výživy
Martina Rybnikářová 572 430 723 martina.rybnikarova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny výživy
Jana Janečková 572 430 726 jana.janeckova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny výživy
Martina Chytilová 572 430 727 martina.chytilova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny předmětů běžného užívání
Odbor hygieny práce
MUDr. Helena Rýdlová 572 430 711 helena.rydlova@khszlin.cz odborný rada, oddělení pracovního lékařství a fyziologie práce
Jarmila Synčáková 572 430 732 jarmila.syncakova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny práce
Petra Tvrdoňová 572 430 731 petra.tvrdonova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny práce
Hana Pešková 572 430 733 hana.peskova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny práce
Odbor hygieny obecné a komunální
Jiřina Strážnická 572 430 714 jirina.straznicka@khszlin.cz vrchní referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Ilona Čechová 572 430 715 ilona.cechova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Marie Dulová 572 430 716 marie.dulova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Michaela Pačinková, DiS. 572 430 722 michaela.pacinkova@khszlin.cz vrchní referent, oddělení hluku, EIA a IPPC
Odbor hygieny dětí a mladistvých
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D. 572 430 725 vendula.sevcikova@khszlin.cz vedoucí oddělení stravování dětí a mladistvých
Jana Jiříková 572 430 725 jana.jirikova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny dětí a mladistvých
Odbor protiepidemický
MUDr. Jaroslava Juřičková 572 430 735 jaroslava.jurickova@khszlin.cz odborný rada, oddělení protiepidemické
Mgr. Katarina Maliariková 572 430 735 katarina.maliarikova@khszlin.cz referent ochrany a podpory veřejného zdravíoddělení protiepidemické
Renata Šišková 572 430 734 renata.siskova@khszlin.cz odborný referent, oddělení protiepidemické
Petra Bruštíková 572 430 724 petra.brustikova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Lenka Slivečková 572 430 724 lenka.sliveckova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Odbor ekonomicko provozní
Libuše Studená 572 430 717 libuse.studena@khszlin.cz administrativní a spisový pracovník