• Nacházíte se zde:
  • Kontakt
  • Územní pracoviště Vsetín
 

Územní pracoviště Vsetín

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
územní pracoviště Vsetín
4. května 287
755 01 Vsetín
 
tel.: 571 498 011
fax: 571 498 077 
e-podatelna : podatelna@khszlin.cz
sekretariát : khs@khszlin.cz
 
IČO: 71009221
Datová schránka: xwsai7r
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
 
Podatelna:
Po, St:  8:00 - 17:00
Út, Čt:  8:00 - 14:00
Pá:       8:00 - 13:00
 
Vedení
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. 577 006 711 khs@khszlin.cz ředitel - vedoucí služebního úřadu
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D. 577 006 750 vendula.sevcikova@khszlin.cz
vedoucí oddělení kanceláře ředitele
Andrea Koutná 577 006 711 andrea.koutna@khszlin.cz asistentka ředitele
Mgr. Bc. Vladimír Možíšek, LL.M. 577 006 717 vladimir.mozisek@khszlin.cz ředitel sekce OPVZ - zástupce vedoucí služebního úřadu
Mgr. Václav Kočí 577 006 713 vaclav.koci@khszlin.cz ředitel odboru správního
Ing. Ján Horký  577 006 719  jan.horky@khszlin.cz ředitel ekonomicko provozního odboru
Odbor hygieny výživy a PBU
Bc. Zuzana Stodůlková 571 498 033 zuzana.stodulkova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny výživy
Petra Hrubová 571 498 036 petra.hrubova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny výživy
PhDr. Lenka Bubelová 571 498 033 lenka.bubelova@khszlin.cz referent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
Martina Novosadová 571 498 032 martina.novosadova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny předmětů běžného užívání
Odbor hygieny práce
RNDr. Dagmar Kopečná 571 498 024 dagmar.kopecna@khszlin.cz vedoucí oddělení hygieny práce
Bc. Andrea Martinková 571 498 023 andrea.martinkova@khszlin.cz odborný rada, oddělení hygieny práce
Pavel Jelínek 571 498 025 pavel.jelinek@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny práce
Svatava Koňaříková 571 498 027 svatava.konarikova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny práce
Anna Pončíková 571 498 027 anna.poncikova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny práce
Odbor hygieny obecné a komunální
Ing. Eva Urbanovská 571 498 001 eva.urbanovska@khszlin.cz vedoucí oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Tomáš Hurta 571 498 006 tomas.hurta@khszlin.cz rada, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Marcela Nováková 571 498 007 marcela.novakova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny obecné a komunální
Bc. Miroslava Chytilová 571 498 005 miroslava.chytilova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny obecné a komunální
Odbor hygieny dětí a mladistvých
MVDr. Zuzana Nováková 571 498 038 zuzana.novakova@khszlin.cz referent, oddělení hygieny dětí a mladistvých 
Mgr. Ludmila Kalčáková 571 498 038 ludmila.kalcakova@khszlin.cz referent, oddělení stravování dětí a mladistvých
Odbor protiepidemický
MUDr. Petra Kurtinová 571 498 048 petra.kurtinova@khszlin.cz odborný rada, oddělení protiepidemické
Marie Kovářová 571 498 043 marie.kovarova@khszlin.cz odborný referent, oddělení protiepidemické
Anna Pagáčová 571 498 045 anna.pagacova@khszlin.cz odborný referent, oddělení protiepidemické
Bc. Markéta Olšáková 571 498 042 marketa.olsakova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Jana Olšáková 571 498 041 jana.olsakova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Odbor ekonomicko provozní
Miroslava Holzmüllerová 571 498 111 miroslava.holzmullerova@khszlin.cz administrativní a spisový pracovník