Odborné informace

SZÚ - souhrnná zpráva monitoringu zdraví 2018

Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje

Protikuřácký zákon

25.11.2019 - Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

Koupání ve volné přírodě 2019

Sortiment potravin prodávaný ve školách a školských zařízeních

Povinnosti pro stavebníky rodinných domů

Školní stravování I.

Práce s azbestem

Podmínky pro osobní hygienu v prostředí škol

Stanovení pesticidních látek v pitných vodách

Informace k doplňkům stravy

Školní stravování I.

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

Seznam států TBC k 23.1.2018

Protikuřácký zákon

Podmínky pro osobní hygienu v prostředí škol

Větrání ve školách

Povinnosti pro stavebníky rodinných domů od 1. 12. 2015

Stanovení pesticidních látek v pitných vodách

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

Informace k doplňkům stravy

Očkování proti černému kašli

Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikacemi klimatu

Informace k očkování proti spalničkám

Informace k zahájení LDR 2016

Informace o chřipce a ptačí chřipce

Opatření při výskytu vši dětské

AIDS

Provozní řád zdravotnických zařízení a ÚSP

Provozní řády ubytovacích zařízení

Provozní řády pracovníků služeb péče o tělo