Nutrivigilance

ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE PO KONZUMACI POTRAVIN – co mám dělat?

 

V případě, že se u Vás objeví nežádoucí reakce po konzumaci potraviny či doplňku stravy, měli byste tuto skutečnost v prvé řadě konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Ten Vás odborně vyšetří, komplexně zhodnotí Váš zdravotní stav a navrhne nejlepší způsob řešení Vašich obtíží.
 
Vaši negativní zkušenost s konzumací potraviny/doplňku stravy můžete nahlásit i příslušnému pracovníkovi Krajské hygienické stanice, který se Vašimi potížemi na základě svých legislativních kompetencí bude zabývat.
 

Kontakt pro Zlínský kraj:

odbor hygieny výživy a PBU:

MUDr. Eva Sedláčková 

telefon: 577 006 711, e-mail: khs@khszlin.cz

Mgr. Ing. Martina Fuksová 

telefon: 573 504 121, e-mail: martina.fuksova@khszlin.cz

 

protiepidemický odbor:

MUDr. Jana Hošková

telefon: 577 006 759, email: jana.hoskova@khszlin.cz 

MUDr. Vlasta Fojtíková

telefon: 577 006 742, email: vlasta.fojtikova@khszlin.cz 
 
 
 
Zlín   577 006 742-3
Kroměříž 573 504 123-4
Uh. Hradiště 572 430 734-5
Vsetín 571 498 043-5

 

Zdravotní obtíže po konzumaci potraviny/doplňku stravy můžete dobrovolně také sdělit prostřednictvím online formuláře webových stránek projektu Nutrivigilance.

Tento projekt byl spuštěn v roce 2014 pod záštitou Státního zdravotního ústavu (Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně) a jeho podstatou je sběr a analýza informací, které se týkají nežádoucích reakcí (neinfekčního charakteru) po konzumaci vybraných druhů potravin/doplňků stravy. Zanalyzované informace o konkrétních potravinách a zdravotních potížích, které se po jejich konzumaci objevily, se stanou podkladem pro preventivní a nápravná opatření k zajištění ochrany zdraví obyvatel.
 
Více informací o projektu naleznete na domovské stránce http://nutrivigilance.szu.cz/