Zajištění stravování v lesní mateřské škole

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně níže zveřejňuje v nezměněné podobě stanovisko MZ a MŠMT, které řeší způsob zajištění stravování v lesní mateřské škole.

Stanovisko je výstupem mezirezortního jednání, kterého se za Ministerstvo zdravotnictví ČR zúčastnila hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví ČR Eva Gottvaldová, za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy náměstci ministra školství Dana Prudíková 
a Václav Pícl a dále předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.

Ze stanoviska vyplývá, že dovezené potraviny a pokrmy dětem musí být vydány bezprostředně ihned ke spotřebě a nelze je v zázemí lesní mateřské školy skladovat. Zároveň platí, že lesní mateřská škola zapsaná do školského rejstříku musí upravit režim stravování včetně pitného režimu v provozním řádu. 

 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k způsobu zajištění stravování v lesní školce

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k způsobu zajištění stravování v lesní školce