Změny v podmínkách účasti dětí a fyzických osob při škole v přírodě a na zotavovací akci

 

Od 1. 11. 2017 vstupuje v platnost novela (č. 202/2017 Sb.) zákona č. 258/2000 Sb., která mění
v § 9 odst. 3 platnost posudku o zdravotní způsobilosti dítěte pro zotavovací akci a školu v přírodě z jednoho na dva roky od data vystavení. To ovšem platí jen v případě nezměněného zdravotního stavu dítěte.

Dále v § 10 odst. 2 výše uvedeného zákona se rozšiřují odbornosti lékaře, který vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti fyzických osob činných při školách v přírodě nebo zotavovacích akcích o registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

 

Podrobný náhled na změny v podmínkách účasti dětí a fyzických osob při škole v přírodě