Přírodní koupací biotop Modrá (UH)

Naučně – relaxační areál a Naučný areál s expozicí Živá voda . Areál se nachází při vjezdu do Archeoskanzenu Modrá ve vzdálenosti cca 80 m od hlavní silnice II. třídy Staré Město – Velehrad na parcele č. 1487/1.
Relaxační a naučná plocha je umístěna na severním okraji areálu a je určena k relaxaci, studiu a koupání na vlastní nebezpečí.

Obsahuje tři samostatné části:

Brouzdaliště – foliovaná vodní plocha s maximální hloubkou 1 m, vyspádovaná do sběrného místa s odtokem kalů a výpustí.
Plavecká zóna – má rozlohu 590 m2 a maximální hloubku 2 m, dosahuje až k hrázi.
Regenerační zóna – foliovaná vodní plocha určená k vyčištění vody biologickými procesy. Rozloha 142 m2.

Kontrola kvality vody:

Datum Hodnocení Poznámka
 3.7. Voda vhodná ke koupání  
 5.8.  Voda vhodná ke koupání  kontrola KHS ZK v rámci státního zdravotního dozoru
 14.8.  Voda vhodná ke koupání  
     
     

Legenda:

Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Zhoršená jakost vody Zhoršená jakost vody
Voda nevhodná ke koupání Voda nevhodná ke koupání
Voda nebezpečná ke koupání Voda nebezpečná ke koupání
Měření nebylo provedeno Měření nebylo provedeno

Přehled kvality vody v minulých sezonách:

Rok 2018

29.5. 25.6. 3.7.  2.8. 6.8.
 Voda vhodná ke koupání

 Voda nebezpečná ke koupání

Voda vhodná ke koupání  Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání

Rok 2017

26.6. 24.7.  7.8. 23.8.
Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání  Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání

Rok 2016

20.6. 1.8.
Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání

Rok 2015

19.5. 16.5. 25.6. 8.7. 14.7. 20.7.(SZD) 17.8.
Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání   Voda vhodná ke koupání Měření nebylo provedeno Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání

Rok 2014

19.5. 2.6. 16.6. 25.6. 24.7. 5.8. 28.8.
Měření nebylo provedeno Voda vhodná ke koupání Měření nebylo provedeno Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání