Aktuality a odborné informace

Aktuality

5.11.2018 - Seznam poskytovatelů zdravotních služeb kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

4.6.2018 - Výskyt spalniček v České republice

1.6.2018 - Tabulka ARI/ILI ve Zlínském kraji v týdnu č. 22

30.5.2018 - Výskyt spalniček v České republice

25.5.2018 - Tabulka ARI/ILI ve Zlínském kraji v týdnu. č. 21

23.5.2018 Informace MZ k epidemiologické situaci ve výskytu spalniček

18.5.2018 - Tabulka ARI/ILI ve Zlínském kraji v týdnu. č. 20

17.5.2018 Spalničky jsou závažné onemocnění

17.5.2018 Ebola v Demokratické republice Kongo

14.5.2018 - Výskyt spalniček v ČR

Prevence melanomu

7.5.2018 - Vyskyt spalniček v ČR

17.8.2017 Seznam poskytovatelů zdravotních služeb kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

24.2.2017 Státy s vyšším výskytem TBC

Odborné informace

Opatření při výskytu vši dětské

Jak být úspěšní v boji s komáry

Očkování do zahraničí

Postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem - doporučený standard

Profylaxe vztekliny v CR – konsensus

AIDS

Chřipka

Onemocnění Zika

Středoevropská klíšťová meningoencefalitida

Listerióza

Opatření při výskytu vši dětské

Pneumokok – informace pro lékaře

Příušnice – doporučení pro izolaci osob spříušnicemi

Žloutenka typu A

Žloutenka typu C

15.10.2012 Desatero o legionelách pro hoteliéry

12.10.2012 EU guidelines LegionellaCZ 070123

11.10.2012 Výskyt nového koronaviru souvisejícího s těžkým respiračním onemocněním

03.12.2011 Metodika k zajištění financování pravidelného očkování u nepojištěných osob

18.07.2011 Surveillance spalniček

18.07.2011 Cholera Dominikánská republika

26.05.2011 Informace kprobíhající epidemii krvavých průjmů a onemocnění hemolyticko-uremickým syndromem (HUS) způsobených baktérií Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC)

16.06.2011 Společné stanovisko MZČR, NRL AIDS a SIL ČLS JEP k vyšetřování HIV protilátek

05.06.2011 EU definice HUS a non-HUS STEC

01.04.2011 Upozornění SÚKL na nelegální léčivý přípravek - šampon proti vším

31.01.2011 Informace o chřipce a ptačí chřipce