Pracoviště Zlín

Pracoviště Zlín
Havlíčkovo nábřeží 600
760 01 Zlín

tel: +420 577 006 737

MUDr. Eva Sedláčková

+420 577 006 710

khs (zavináč) khszlin.cz
Ředitel, vedoucí služebního úřadu
Andrea Koutná

 +420 577 006 711

khs (zavináč) khszlin.cz

 Asistentka ředitele
Mgr. Bc. Vladimír Možíšek, LL.M.

 + 420 577 006 717

  vladimir.mozisek (zavináč) khszlin.cz

 
Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Ing. Pavlína Pencová

+420 577 006 736

pavlina.pencova (zavináč) khszlin.cz

 Krizový manažer
Mgr. Václav Kočí

+ 420 577 006 713

vaclav.koci (zavináč) khszlin.cz

Ředitel odboru správního

Zdeňka Cilečková +420 577 006 714
zdenka.cileckova (zavináč) khszlin.cz
Vrchní referent, oddělení právní, kontrolní, personální
JUDr. Dana Zlámalíková +420 577 006 714, +420 572 430 713
dana.zlamalikova (zavináč) khszlin.cz
Odborný rada, oddělení právní, kontrolní, personální
Marcela Baladová +420 577 006 723
marcela.baladova (zavináč) khszlin.cz
Vedoucí oddělení dokumentačního
Hedvika Konečná +420 577 006 753
hedvika.konecna (zavináč) khszlin.cz
Administrativní a spisový pracovník
Antonie Kukučková +420 577 006 737
antonie.kukuckova (zavináč) khszlin.cz
Administrativní a spisový pracovník
MUDr. Jana Hošková

+420  577 006 759

+420 571 498 048

jana.hoskova (zavináč) khszlin.cz

Ředitel odboru protiepidemického
MUDr. Vlasta Fojtíková

+420 577 006 742

vlasta.fojtikova (zavináč) khszlin.cz

Vedoucí oddělení protiepidemického
Bc. Jana Pánková +420 577 006 743
jana.pankova (zavináč) khszlin.cz
Rada, oddělení protiepidemické
Jarmila Tabaková +420 577 006 742
jarmila.tabakova (zavináč) khszlin.cz
Odborný referent, oddělení protiepidemické
Marie Zuzanikova +420 577 006 743
marie.zuzanikova (zavináč) khszlin.cz
Odborný referent, oddělení protiepidemické
MVDr. Renata Skaličková

+420 577 006 744

renata.skalickova (zavináč) khszlin.cz

Vedoucí oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Alena Chudobová DiS. +420 577 006 745
alena.chudobova (zavináč) khszlin.cz
Vrchní referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Hana Přehnalová +420 577 006 745
hana.prehnalova (zavináč) khszlin.cz
Odborný referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Ing. Eva Javoříková

+420 577 006 725

eva.javorikova (zavináč) khszlin.cz

Ředitel odboru hygieny obecné a komunální
Mgr. Jeanette Horčicová

+420 577 006 747

jeanette.horcicova (zavináč) khszlin.cz

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Mgr. Slávka Hrabcová +420 577 006 728
slavka.hrabcova (zavináč) khszlin.cz
Rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Veronika Konečná +420 577 006 715
veronika.konecna (zavináč) khszlin.cz
Rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Magda Hábová +420 577 006 755
magda.habova (zavináč) khszlin.cz

Rada, oddělení hluku, EIA a IPPC

Jana Miklová +420 577 006 727
jana.miklova (zavináč) khszlin.cz
Odborný referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Martina Brhelová +420 577 006 727
martina.brhelova (zavináč) khszlin.cz
 Referent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Michaela Zacharová

+420 577 006 715

michaela.zacharova (zavináč) khszlin.cz
Referent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hluku, EIA a IPPC
Bc. Andrea Šmigurová +420 577 006 726
andrea.smigurova (zavináč) khszlin.cz
Rada, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Denisa Seidlová +420 577 006 726
denisa.seidlova (zavináč) khszlin.cz
Vrchní referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Pavlína Pencová

+420 577 006 736

pavlina.pencova (zavináč) khszlin.cz

Ředitel odboru hygieny práce
Helena Hladká +420 577 006 718
helena.hladka (zavináč) khszlin.cz
Odborný referent, oddělení hygieny práce
Marie Kabátová +420 577 006 758
marie.kabatova (zavináč) khszlin.cz
Odborný referent, oddělení hygieny práce
Mgr. Monika Blahová +420 577 006 750
monika.blahova (zavináč) khszlin.cz
Rada, oddělení hygieny práce
Alena Žáková +420 577 006 738
alena.zakova (zavináč) khszlin.cz
Odborný referent, oddělení hygieny práce
MUDr. Kateřina Vařáková

+420 577 006 740

katerina.varakova (zavináč) khszlin.cz

Vedoucí oddělení pracovního lékařství a fyziologie práce
MUDr. Marie Hampalová +420 577 006 750, +420 572 430 711
marie.hampalova (zavináč) khszlin.cz
Odborný rada, oddělení pracovního lékařství a fyziologie práce
Bc. Jana Špačková +420 577 006 738
jana.spackova (zavináč) khszlin.cz
Rada, oddělení hygieny práce
 MVDr. Miroslav Jaroš

 +420 577 006 729

miroslav.jaros (zavináč) khszlin.cz

Ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Ing. Bc. Růžena Vašková +420 577 006 735
ruzena.vaskova (zavináč) khszlin.cz
Vedoucí oddělení hygieny výživy
Ing. Bc. Jana Žajdlíková

+420 577 006 731

jana.zajdlikova (zavinac) khszlin.cz

Rada, oddělení hygieny výživy
Ing. Lenka Vlachynská +420 577 006 732
lenka.vlachynska (zavináč) khszlin.cz
Referent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
Bc. Tereza Fitzianová +420 577 006 732
tereza.fitzianova (zavináč) khszlin.cz
Referent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
Alena Vykopalová +420 577 006 730
alena.vykopalova (zavináč) khszlin.cz
Odborný referent, oddělení hygieny výživy
Pavlína Uherková +420 577 006 731
pavlina.uherkova (zavináč) khszlin.cz
Vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání
Mgr. Ivana Lukašíková

+420 577 006 733

ivana.lukasikova (zavináč) khszlin.cz

Ředitel odboru hygieny dětí a mladistvých
Ing. Marta Korčáková, Ph.D. +420 577 006 724
marta.korcakova (zavináč) khszlin.cz
Vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Ing. Zuzana Janíková +420 577 006 757
zuzana.janikova (zavináč) khszlin.cz
Rada, oddělení stravování dětí a mladistvých
Michaela Kaláčová +420 577 006 734
michaela.kalacova (zavináč) khszlin.cz
Odborný referent, oddělení stravování dětí a mladistvých
Ing. Hana Jahodová +420 577 006 757
hana.jahodova (zavináč) khszlin.cz
Rada, oddělení hygieny dětí a mladistvých
Marcela Vacenovská +420 577 006 752
marcela.vacenovska (zavináč) khszlin.cz
Vedoucí ekonomického oddělení
Simona Červeňanová

+420 577 006 712

simona.cervenanova (zavináč) khszlin.cz

Hlavní účetní, oddělení ekonomické
Margita Knotová +420 577 006 712
margita.knotova (zavináč) khszlin.cz
Finanční referent, oddělení ekonomické
Vladislav Vacl +420 577 006 721
vladislav.vacl (zavináč) khszlin.cz

 Vrchní referent, oddělení ekonomické

Ing. Pavel Soukal +420 577 006 716
pavel.soukal (zavináč) khszlin.cz

Technik komunikačních technologií

 Ing. Jan Vejsada +420 577 006 716
jan.vejsada (zavináč) khszlin.cz
Technik komunikačních technologií
Jana Olejníková

+420 577 006 720

jana.olejnikova (zavináč) khszlin.cz

Vedoucí oddělení provozně organizačního