Pracoviště Zlín

Pracoviště Zlín
Havlíčkovo nábřeží 600
760 01 Zlín

tel: +420 577 006 711

MUDr. Eva Sedláčková

+420 577 006 710

+420 606 740 949
khs@khszlin.cz
Ředitel, vedoucí služebního úřadu
Zuzana Hanušová

+420 577 006 711

khs@khszlin.cz

Asistentka ředitele
Ing. Pavlína Pencová

+420 577 006 736

+420 606 777 246
pavlina.pencova@khszlin.cz

 Krizový manažer
    Ředitel odboru správního
Mgr. Václav Kočí

+ 420 577 006 754, +420 571 498 003

+420 602 156 945

vaclav.koci@khszlin.cz

Vedoucí oddělení právního, kontrolního a personálního,

zástupce ředitele odboru správního

Zdeňka Cilečková +420 577 006 714
zdenka.cileckova@khszlin.cz
Vrchní referent, oddělení právní, kontrolní, personální
JUDr. Dana Zlámalíková +420 577 006 714, +420 572 430 713
dana.zlamalikova@khszlin.cz
Odborný rada, oddělení právní, kontrolní, personální
Marcela Baladová +420 577 006 723
marcela.baladova@khszlin.cz
Vedoucí oddělení dokumentačního
Hedvika Konečná +420 577 006 753
hedvika.konecna@khszlin.cz
Administrativní a spisový pracovník
Antonie Kukučková +420 577 006 737
antonie.kukuckova@khszlin.cz
Administrativní a spisový pracovník
MUDr. Hana Tkadlecová

+420 577 006 741

+ 420 602 195 284
hana.tkadlecova@khszlin.cz

Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
MUDr. Jana Hošková

+420 571 498 048, +420  577 006 759

+420 602 156 923
jana.hoskova@khszlin.cz

Ředitel odboru protiepidemického
MUDr. Vlasta Fojtíková

+420 577 006 742

+420 725 105 497
vlasta.fojtikova@khszlin.cz

Vedoucí oddělení protiepidemického
Bc. Jana Pánková +420 577 006 743
jana.pankova@khszlin.cz
Rada, oddělení protiepidemické
Jarmila Tabaková +420 577 006 742
jarmila.tabakova@khszlin.cz
Odborný referent, oddělení protiepidemické
Marie Zuzanikova +420 577 006 743
marie.zuzanikova@khszlin.cz
Odborný referent, oddělení protiepidemické
MVDr. Renata Skaličková

+420 577 006 744

+420 606 606 170
renata.skalickova@khszlin.cz

Vedoucí oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Alena Chudobová DiS. +420 577 006 745
alena.chudobova@khszlin.cz
Vrchní referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Hana Přehnalová +420 577 006 745
hana.prehnalova@khszlin.cz
Odborný referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Ing. Eva Javoříková

+420 577 006 725

+420 606 740 952

eva.javorikova@khszlin.cz

Ředitel odboru hygieny obecné a komunální
Mgr. Jeanette Horčicová

+420 577 006 747

+420 602 828 614
jeanette.horcicova@khszlin.cz

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Mgr. Slávka Hrabcová +420 577 006 728
slavka.hrabcova@khszlin.cz
Rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Bc. Veronika Konečná +420 577 006 715
veronika.konecna@khszlin.cz
Rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Magda Hábová +420 577 006 755
magda.habova@khszlin.cz

Rada, oddělení hluku, EIA a IPPC

Jana Miklová +420 577 006 727
jana.miklova@khszlin.cz
Odborný referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Kateřina Sedláčková

+420 577 006 715

katerina.sedlackova@khszlin.cz
Referent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hluku, EIA a IPPC
Bc. Andrea Šmigurová +420 577 006 726
andrea.smigurova@khszlin.cz
Rada, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Denisa Pavlíková +420 577 006 726
denisa.pavlikova@khszlin.cz
Vrchní referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Pavlína Pencová

+420 577 006 736

+420 606 777 246
pavlina.pencova@khszlin.cz

Ředitel odboru hygieny práce
Helena Hladká +420 577 006 718
helena.hladka@khszlin.cz
Odborný referent, oddělení hygieny práce
Marie Kabátová +420 577 006 758
marie.kabatova@khszlin.cz
Odborný referent, oddělení hygieny práce
Mgr. Monika Blahová +420 577 006 750
monika.blahova@khszlin.cz
Rada, oddělení hygieny práce
Alena Žáková +420 577 006 738
alena.zakova@khszlin.cz
Odborný referent, oddělení hygieny práce
MUDr. Kateřina Vařáková

+420 577 006 740

+420 607 086 490
katerina.varakova@khszlin.cz

Vedoucí oddělení pracovního lékařství a fyziologie práce
MUDr. Marie Hampalová +420 577 006 750, +420 572 430 711
marie.hampalova@khszlin.cz
Odborný rada, oddělení pracovního lékařství a fyziologie práce
Bc. Jana Špačková +420 577 006 738
jana.spackova@khszlin.cz
Rada, oddělení hygieny práce
 MVDr. Miroslav Jaroš

 +420 577 006 729

+ 420 606 740 953

miroslav.jaros@khszlin.cz

Ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání
 

 

Vedoucí oddělení hygieny výživy
Ing. Růžena Vašková +420 577 006 732
ruzena.vaskova@khszlin.cz
Referent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
Alena Vykopalová +420 577 006 730
alena.vykopalova@khszlin.cz
Odborný referent, oddělení hygieny výživy
Mgr. Martina Fuksová +420 577 006 732
martina.fuksova@khszlin.cz
Referent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
Pavlína Uherková +420 577 006 731
pavlina.uherkova@khszlin.cz
Vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání
Mgr. Ivana Lukašíková

+420 577 006 733

+420 724 292 190
ivana.lukasikova@khszlin.cz

Ředitel odboru hygieny dětí a mladistvých
Ing. Marta Korčáková, Ph.D. +420 577 006 724
marta.korcakova@khszlin.cz
Vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Ing. Zuzana Janíková +420 577 006 757
zuzana.janikova@khszlin.cz
Rada, oddělení stravování dětí a mladistvých
Michaela Kaláčová +420 577 006 734
michaela.kalacova@khszlin.cz
Odborný referent, oddělení stravování dětí a mladistvých
Ing. Hana Jahodová +420 577 006 757
hana.jahodova@khszlin.cz
Rada, oddělení hygieny dětí a mladistvých
Marcela Vacenovská +420 577 006 752
marcela.vacenovska@khszlin.cz
Vedoucí ekonomického oddělení
Tomáš Dvorník +420 577 006 717
tomas.dvornik@khszlin.cz
Technik komunikačních technologií
Simona Červeňanová +420 577 006 721 Hlavní účetní, oddělení ekonomické
Margita Knotová +420 577 006 712
margita.knotova@khszlin.cz
Finanční referent, oddělení ekonomické
Vladislav Vacl +420 577 006 712
vladislav.vacl@khszlin.cz

 Vrchní referent, oddělení ekonomické

 Ing. Jan Vejsada +420 577 006 716
jan.vejsada@khszlin.cz
Technik komunikačních technologií
Jana Olejníková

+420 577 006 720

+420 720 513 199
jana.olejnikova@khszlin.cz

Vedoucí oddělení provozně organizačního