• Nacházíte se zde:
  • Povinné informace
 

Povinné informace

1. Informace o povinném subjektu KHS ZK dle zák. č. 106/1999 Sb. v platném znění

 

Organizační schéma KHS ZK

 

Hlavní dokumenty

prohlášení o zřízení KHS

akreditace pro vzdělávání

Používané předpisy, podle kterých KHS ZK jedná a rozhoduje

Sazebník úhrad podle zák.c. 106/1999 Sb. a č. 123/1998 Sb.

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb. za 2008

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb. za 2009

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb. za 2010

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb. za 2011

Výroční zpráva - poskytování informací dle zákona č. 106_1999 - za rok 2012

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

Rozpočet KHS

Rozpočet - 2013

Rozpočet - 2013 doplňující údaje

Rozpočet - 2013 nákladovost

Rozpočet - 2014

Rozpočet - 2014 doplňující údaje

Rozpočet - 2014 nákladovost

Rozpočet - 2015

Rozpočet - 2015 - doplňující údaje

Rozpočet - 2015 - nákladovost

Rozpočet - 2016

Rozpočet - 2016 - doplňující údaje

Rozpočet - 2016 - nákladovost

Rozpočet - 2017 - schválený

2. Veřejné zakázky

3. Nabídka nepotřebného majetku KHS ZK

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej osobního vozidla z vlastnictví České republiky
 

Nabídka nepotřebného majetku 

Příloha č.1  k nabídce nepotřebného majetku 

Příloha č.2. k nabídce nepotřebného majetku

4. Informace o provozovaném informačním systému

ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 365/2000 Sb.o informačních systémech veřejné správy

5. Strategie vlády v boji s korupcí

6. Interní protikorupční program KHS ZK

 

 7. Sdělení o určení prošetřovatele podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.