Aktuality

Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji

Nepřetržitá dostupnost za Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Koupání ve volné přírodě - rekreační sezona 2016

 

Změna ředitele Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

S účinností od 1. 7. 2016 byla MUDr. Eva Sedláčková jmenována do funkce ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

9.1.2017 Oznámení výběrového řízení na pracovní místo - referent/referentka pro ochranu a podporu veřejného zdraví

9.1.2017 Oznámení výběrového řízení na pracovní místo - asistent/ka vedoucího služebního úřadu

9.1.2017 Informace k usnadnění aplikace vyhlášky 282_2016 Sb.

6.1.2017 Doporučení - omezení návštěv

2.1.2017 Výskyt kožní formy záškrtu v Rakousku

2.1.2017 Informace o nákaze virem Zika - aktualizace k 2.12.2016

27.12.2016 Zveřejnění VZMR Servis vozidel Zlín 2017

1. prosinec - Světový den boje proti AIDS

25.11.2016 Očkování proti chřipce

25.11.2016 Chřipka

16.11.2016 Informace o nákaze virem Zika - aktualizace k 11.11.2016

Světový den diabetu – 14.11.

Metodické doporučení_poranění ostrými předměty ZZ POUZP

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

7.11.2016 Tisková zpráva k výskytu VHA

9.9.2016 Zpráva z festivalu Vizovické Trnkobraní 2016

8.8.2016 Zpráva z festivalu Holešovská regata 2016

 8.8.2016  Zpráva z festivalu Masters of Rock 2016 - hygiena obecná a komunální

18.5.2016 Příloha č.1 očkovacího centra ZU

21.4.2016 Informace pro pořadatele akcí pro děti

Povinnost provozovatelů zásobování pitnou vodou v oblasti stanovení pesticidních látek

Výzva hlavního hygienika ČR k zapojení do kampaně

"Solme s rozumem" vyzývá hlavní hygienik ČR

29.2.2016 Zika virus - algoritmus vyšetřování

29.2.2016 Doplněné schéma algoritmu vyšetřování

29.2.2016 Žádanka na vyšetření nákazy virem Zika

29.2.2016 Kritéria hodnocení

 

15.12.2015 Nové povinnosti pro stavebníky rodinných domů

 

6.1.2016 Zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými směsmi a akutně toxickými kategorie 1 a 2

6.1.2016 Písemná pravidla pro nakládámí s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Sdělení o určení prošetřovatele v KHS ZK

Horko a ochrana zdraví při práci - upozornění hlavního hygienika

 

ARCHÍV AKTUALIT

Úřední deska

Usnesení o pověření dotčeného správního úřadu ve věci dobývacího prostoru Uherský Ostroh – těžba a úprava štěrkopísku

24.1.2017 2. kolo - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele ekonomicko provozního odboru 

17.1.2017 Nebezpečné výrobky 2017/11 - tužka na rty Aifeiya POWERPOINT LIP PENCIL

17.1.2017 Nebezpečné výrobky 2017/10 - voděodolná konturovací tužka BEILEI WATERPROOF

17.1.2017 Nebezpečné výrobky 2017/9 - toaletní voda REALL FOR WOMAN

11.1.2017 Nebezpečné výrobky 2017/8 - červený plastový míček s obrázkem

11.1.2017 Nebezpečné výrobky 2017/7 - větší panáková sklenička Prague

9.1.2017 Nebezpečné výrobky 2017/6 - panenka FAIRIES, NO.333

9.1.2017 Nebezpečné výrobky 2017/5 - panenka Beautiful Sweet, NO.H92

4.1.2017 Nebezpečné výrobky 2017/4 - rtěnka EV, EVER-TRUE

4.1.2017 Nebezpečné výrobky 2017/3 - PFERDE BALSAM, kaštan koňský

4.1.2017 Nebezpečné výrobky 2017/2 - balzám CAO XOA, Golden Star

4.1.2017 Nebezpečné výrobky 2017/1 - balzám THIEN THAO

13.1.2017 Nebezpečné výrobky 2016/275 - toaletní voda BLACK BOX, DIAMOND PARFUMS XXL

13.1.2017 Nebezpečné výrobky 2016/274 - parfémovaná voda LUCA BOSSI COLLECTION

29.12.2016 Nebezpečné výrobky 2016/273 - odlakovač I v year NAIL POLISH REMOVER

29.12.2016 Nebezpečné výrobky 2016/272 - Vittorio Belluci, the BEST In the World...

29.12.2016 Nebezpečné výrobky 2016/271 - Nail ART (sada umělých nehtů s lepidlem)

29.12.2016 Nebezpečné výrobky 2016/270 - ACRYLIC LIQUID

29.12.2016 Nebezpečné výrobky 2016/269 - hot stamps Hair Glitter

29.12.2016 Nebezpečné výrobky 2016/268 - Hot Hair, INCLUDES 4 CHALK COMPACTS

29.12.2016 Nebezpečné výrobky 2016/267 - hot huez, Temporary Hair Chalk

29.12.2016 Nebezpečné výrobky 2016/266 - DeXd, Dreams exist everyday, Hair Chalk

 

Monitorovací kalendář pro přírodní koupaliště a porchové vody ke koupání 2016

Související dokumentace k výběrovým řízením

Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného

Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo zaměstnanec

Čestné prohlášení

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Čestné prohlášení o svéprávnosti

Čestné prohlášení o státním občanství

Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání

 

 

ARCHÍV DESKY

Tiskové zprávy

Informace pro veřejnost

Průběh zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti ve Zlínském kraji k 31. 8. 2016

Průběh zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti ve Zlínském kraji k 15. 8. 2016

Průběh zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti ve Zlínském kraji k 1. 8. 2016

Průběh zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti ve Zlínském kraji k 15. 7. 2016

Tisková zpráva HP - 1.pololetí 2016

Tisková zpráva EPID - 1.pololetí 2016

Tisková zpráva HOK - 1.pololetí 2016

Tisková zpráva HDM - 1.pololetí 2016

Informace k zahájení LDR 2016

Tisková zpráva HP - 2.pololetí 2015

Tisková zpráva EPI - 2.pololetí 2015

Tisková zpráva HDM - 2.pololetí 2015

Tisková zpráva HOK - 2.pololetí 2015

8.2.2016 Tisková zpráva - alergeny ZK

16.12.2015 Informace k doplňkům stravy

16.12.2015 Očkování proti černému kašli

21.10.2015 Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikacemi klimatu

Tisková zpráva - Legionelóza

Tisková zpráva HP - 1.pololetí 2015

Tisková zpráva EPI - 1.pololetí 2015

Tisková zpráva HDM - 1.pololetí 2015

Tisková zpráva HOK - 1.pololetí 2015

Informace k očkování proti spalničkám

Informace o chřipce a ptačí chřipce

Opatření při výskytu vši dětské

AIDS

Odborné informace

Máte potíže po konzumaci potravin? - Projekt Nutrivigilance

Státy s vyšším výskytem TBC

Dne 1.10.2012 vstoupila v platnost vyhláška č.306/2012 Sb., ze dne 12. září 2012, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Tímto se zrušila vyhláška č.195/2005Sb.

Práce s azbestem - upozornění!

Provozní řád zdravotnických zařízení a ÚSP

Provozní řády ubytovacích zařízení

Provozní řády pracovníků služeb péče o tělo

 

ARCHÍV ZPRÁV