Aktuality

Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji

Nepřetržitá dostupnost za Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Koupání ve volné přírodě - rekreační sezona 2016

 

Změna ředitele Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

S účinností od 1. 7. 2016 byla MUDr. Eva Sedláčková jmenována do funkce ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

 

20.3.2017 Provozovna bez závad - Domov pro osoby se zdravotním postižením v Kunovicích ze dne 16.3.2017

20.3.2017 Nedostatky zjištěné při kontrole odstraněny - Vitalita jídelna ve Valašském Meziřící ze dne 15.3.2017

20.3.2017 Nedostatky zjištěné při kontrole odstraněny - Restaurace Náhon ve Vsetíně ze dne 23.2.2017

14.3.2017 Nedostatky zjištěné při kontrole odstraněny - Restaurace Vyhlídka ve Zlíně ze dne 24. 1. 2017

7.3.2017 Zveřejnění - Úklidové služby územní pracoviště Uherské Hradiště KHS ZK se sídlem ve Zlíně

3,3, 2017 Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje

27.2.2017  Varování MZ - sušená rajčata ve slunečnicovém oleji - noroviry

21.2.2017 Zveřejnění - Prodloužení SW antivir. licence pro KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

17.2.2017 Doporučení na zrušení omezení návštěv

15.2.2017 Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

10.2.2017 Doporučení – zrušení omezení návštěv

9.2.2017 Žlutá zimnice - Brazílie

2.2.2017 Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy

 2.2.2017 Zveřejnění - Servis a údržba vozidel pro pracoviště Zlín

31.1.2017 Zpráva z regionálního úkolu HV - jednorázové akce 2016

31.1.2017 Zpráva z regionálního úkolu HV - fritovací oleje 2016

31.1.2017 Zpráva ze součinnostní akce "ALKOHOL" 2016

25.1.2017 Zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými směsmi a akutně toxickými kategorie 1 a 2

9.1.2017 Informace k usnadnění aplikace vyhlášky 282_2016 Sb.

6.1.2017 Doporučení - omezení návštěv

2.1.2017 Výskyt kožní formy záškrtu v Rakousku

2.1.2017 Informace o nákaze virem Zika - aktualizace k 2.12.2016

27.12.2016 Zveřejnění VZMR Servis vozidel Zlín 2017

1. prosinec - Světový den boje proti AIDS

25.11.2016 Očkování proti chřipce

25.11.2016 Chřipka

16.11.2016 Informace o nákaze virem Zika - aktualizace k 11.11.2016

Světový den diabetu – 14.11.

Metodické doporučení_poranění ostrými předměty ZZ POUZP

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

7.11.2016 Tisková zpráva k výskytu VHA

9.9.2016 Zpráva z festivalu Vizovické Trnkobraní 2016

8.8.2016 Zpráva z festivalu Holešovská regata 2016

 8.8.2016  Zpráva z festivalu Masters of Rock 2016 - hygiena obecná a komunální

18.5.2016 Příloha č.1 očkovacího centra ZU

21.4.2016 Informace pro pořadatele akcí pro děti

Povinnost provozovatelů zásobování pitnou vodou v oblasti stanovení pesticidních látek

Výzva hlavního hygienika ČR k zapojení do kampaně

"Solme s rozumem" vyzývá hlavní hygienik ČR

29.2.2016 Zika virus - algoritmus vyšetřování

29.2.2016 Doplněné schéma algoritmu vyšetřování

29.2.2016 Žádanka na vyšetření nákazy virem Zika

29.2.2016 Kritéria hodnocení

15.12.2015 Nové povinnosti pro stavebníky rodinných domů

6.1.2016 Písemná pravidla pro nakládámí s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Sdělení o určení prošetřovatele v KHS ZK

Horko a ochrana zdraví při práci - upozornění hlavního hygienika

 

ARCHÍV AKTUALIT

Tiskové zprávy

Informace pro veřejnost

Tisková zpráva HP - 1.pololetí 2016

Tisková zpráva EPID - 1.pololetí 2016

Tisková zpráva HV - 1.pololetí 2016

Tisková zpráva HOK - 1.pololetí 2016

Tisková zpráva HDM - 1.pololetí 2016

Informace k zahájení LDR 2016

 Tisková zpráva KHS-ZK 2015

Tisková zpráva EPI - 2.pololetí 2015

Tisková zpráva HDM - 2.pololetí 2015

Tisková zpráva HOK - 2.pololetí 2015

8.2.2016 Tisková zpráva - alergeny ZK

16.12.2015 Informace k doplňkům stravy

16.12.2015 Očkování proti černému kašli

21.10.2015 Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikacemi klimatu

Tisková zpráva - Legionelóza

Tisková zpráva HP - 1.pololetí 2015

Tisková zpráva EPI - 1.pololetí 2015

Tisková zpráva HDM - 1.pololetí 2015

Tisková zpráva HOK - 1.pololetí 2015

Informace k očkování proti spalničkám

Informace o chřipce a ptačí chřipce

Opatření při výskytu vši dětské

AIDS

Odborné informace

Máte potíže po konzumaci potravin? - Projekt Nutrivigilance

Státy s vyšším výskytem TBC

Dne 1.10.2012 vstoupila v platnost vyhláška č.306/2012 Sb., ze dne 12. září 2012, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Tímto se zrušila vyhláška č.195/2005Sb.

Práce s azbestem - upozornění!

Provozní řád zdravotnických zařízení a ÚSP

Provozní řády ubytovacích zařízení

Provozní řády pracovníků služeb péče o tělo

 

ARCHÍV ZPRÁV