Aktuality

 

 

Pravidla pro příjezd občanů ČR a cizinců do České republiky platná od 9. listopadu 2020

Seznam evropských zemí podle míry rizika nákazy

Výsledky testů zasílejte na e-mail: covid19@khszlin.cz

Přehled vydaných mimořádných opatření a usnesení vlády

Přehled aktuálně platných opatření

Informace k chytré karanténě

Mám příznaky onemocnění COVID-19

Byl/a jsem v kontaktu s osobou s níkazou COVID-19

Covid vs. chřipka

Odběrové místo v Krajské nemocnici T. Bati

 

30.11.2020 - Doporučení pro výrobce či uživatele teplé vody, jejichž provoz byl v důsledku koronavirové pandemie omezen či pozastaven - prevence legionelové infekce

30.11.2020 - Doporučení pro výrobce či dodavatele pitné vody z malých vodních zdrojů (studní), jejichž provoz byl v důsledku koronavirové pandemie omezen či pozastaven

20.11.2020 - Omezezení úřední doby

13.11.2020 - Nařízení mimořádného opatření KHS Zlínského kraje č.16

10.11.2020 - Nařízení mimořádného opatření KHS Zlínského kraje č.15

9.11.2020 - Omezezení úřední doby

22.10.2020 - Nařízení mimořádného opatření KHS Zlínského kraje č.14

22.10.2020 - Nařízení mimořádného opatření KHS Zlínského kraje č.13

22.10.2020 - Nařízení mimořádného opatření KHS Zlínského kraje č.12

14.10.2020 - Postupy při sanaci studní postižených povodněmi

14.10.2020 - Pravidla základní hygieny po záplavách

 

 

ARCHÍV AKTUALIT

COVID-19

1221

celostátní informační linka k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16:30 hodin

V případě klinických potíží (teplota, kašel, dušnost) kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře).

 

Infolinka 724 221 953 a 577 006 759

pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod

 

Přehled situace v ČR: COVID-19

 

INFORMATION FOR CITIZENS ABOUT CORONAVIRUS (EN,DE,IT)

Informace pro Zlín na jednom místě

Další informační linky:

Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 - zdraví a hygiena

Ministerstvo dopravy: CZ 225 131 810, EN 225 131 820 - doprava

Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100 - zahraniční cesty

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 - podnikatelé a živnostníci

Ministerstvo vnitra: 739 608 533 - bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci

 

 

  

  

 

 

TISKOVÉ ZPRÁVY

 

 

 

MZČR - videospot Hlídejte si své zdaví

SZU - videospot Evropský antibiotický den

SZU - playlist Evropský antibiotický den

 

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173